Senza categoria

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОВИ УСЛУГИ

Като част от работата по проекта "REVIVAL: Подходяща среда за защита на жени, жертви на насилие на всяко равнище” екипът международни партньори създаде наръчник за обучения за професионалисти, в който са отразени добри практики и опит от трите партниращи си страни – Италия, Испания и България.