PARTNERS’ MEETINGS

Проект за възраждане на запознанства

Naples 2019

Домашното насилие е сложен проблем, който няма бързи решения. Ето защо сътрудничеството между различни специалисти е толкова ключово. Членове на екипа на “Асоциация Анимус” имаха възможността да се запознаят с механизмите на взаимодействие между медицински специалисти и психолози в оказването на бърза подкрепа на жертви на насилие в Италия в рамките на проекта “Revival: Подходяща среда за защита на жени, жертви на насилие, на всяко равнище”. Система за бързо насочване на пострадалите от насилие работи ефективно на територията на болницата “Антонио Кардарели” в Неапол, една от най-големите в Южна Италия.

Multiactor Trainings 2018

Като част от изпълнението на проекта „Revival: Подходяща среда за защита на жени, жертви на насилие, на всяко равнище” екипът на „Асоциация Анимус” проведе серия от обучения за професионалисти, които работят с жертви на насилие. В периода 17-19 октомври бяха проведени обучения с медицински лица, а на 27 и 28 ноември се проведе обучение за полицейски служители на Столична дирекция на МВР и социални работници от Дирекция за социално подпомагане на тема: “Идентификация и подкрепа на жертви на домашно насилие”.

Обученията следваха разработената в рамките на проекта методология и засегнаха теми като особености и динамика на насилието, работа с уязвими групи като възрастни хора и имигранти, правна рамка, услуги и програми за подкрепа, възможности за оценка и изготвяне на доклади за случаите. Още няколко обучителни семинара ще се проведат през декември с психолози и социални работници.

Обученията са в рамките на проекта, който се реализира с подкрепата на Европейска комисия по програма “Права, равенство и гражданство”.

Visit and Meeting in Barcelona, June 2018

Сложен и многолик проблем като домашното насилие изисква комплексен отговор, включително ранна идентификация и подходящо насочване. Много специалисти могат да бъдат информирани и въвлечени в този процес – лекари, медицински сестри: хора, които често първи влизат в контакт с жертвата на насилие.

С добри практики и модели на мултидисциплинарна работа се запознаха представители на екипа на “Асоциация Анимус” в рамките на работен семинар в Барселона по проекта “REVIVAL: Подходяща среда за защита на жени, жертви на насилие на всяко равнище”, по който сме партньор. Този проект обединява усилията на организации от три държави – Италия, Испания и България – с цел обучение на специалисти и имплементиране на работещи модели на сътрудничество между медицински специалисти и други служби в подкрепа на пострадалите от насилие. Семинарът се проведе в периода 18-20 юни с участието на представители на университетската болница, местни доставчици на услуги, изследователски институти от Барселона, както и на НПО от трите държави, партниращи си по проекта.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...